ADAM-DER 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 40’ncı yılında, “Darbelerle Ayrımsız Hesaplaşılmalıdır! Sıkıyönetim Mahkemelerinin Kararları Yok Sayılmalıdır! kampanyası başlatıyor. ADAM-DER Genel Başkanı Çetin Ali Nergis SiyasiHaber’deydi.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri döneminde solcu oldukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmış askerleri temsil etmektedir.

Derneğimiz, tüzüğünde yazılı olduğu üzere, “Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermek; haksız idari kararlarla re’sen emekliye sevk edilen kamu personelinin ve okullarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin haklarını elde etmek, demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak” için mücadele etmektedir.

Ülkemiz ne yazık ki defalarca askeri darbelere maruz kalmıştır, günümüzde de sivil darbe sürecini yaşamaktadır. Darbelerle topyekûn hesaplaşılmadıkça, güncel olarak da 15/16 Temmuz darbe girişimi aydınlatılmadıkça ülkemizde demokrasinin inşası mümkün değildir.

Darbelerle yüzleşme ve hesaplaşma vesilesi olabilecek girişimler ve adımlar ne yazık ki güncel siyasal çıkarlar uğruna heba edilmektedir. Son olarak, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam cezasına çarptıran özel mahkeme Yüksek Adalet Divanı kararlarını hükümsüz hale getiren ve bu kararlardan doğan zararların tazmin edilmesini öngören 7248 sayılı yasa 1 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yasa gündeme geldiğinde ve TBMM’de görüşülürken, darbelerle hesaplaşılacaksa 27 Mayıs darbesiyle sınırlı kalınmaması, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleriyle de hesaplaşılması gerektiğini vurguladık, bu bağlamda sıkıyönetim mahkemeleri kararlarını hükümsüz hale getirecek bir önerinin yasaya eklenmesini önerdik. Ancak bu yoldaki çabamız TBMM’de karşılık bulmadı.

ADAM-DER olarak, darbe dönemi mahkemelerinin kararlarının hükümsüz hale getirilmesini, darbelerle hesaplaşma bağlamında yeterli bulmasak da önemsiyoruz. Bu nedenle, 12 Eylül darbesinin 40’ıncı yıl dönümü ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında; 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sıkıyönetim mahkemelerinin kararlarını da hükümsüz hale getirecek yasal düzenleme yapılması için   kampanya kararı aldık.

 Kampanyanın startını 12 Eylül Cumartesi Günü Saat 14.00’te Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla vereceğiz.”

SiyasiHaber: http://siyasihaber4.org/12-eylulun-40-yilinda-adam-derden-kampanya-darbelerle-ayrimsiz-hesaplasilmali