Darbelere karşı başlattığımız kampanya çerçevesinde, 1 Ekim’de TBMM açılışı nedeniyle, milletvekillerinin üzerlerine düşen Darbelerle Hesaplaşmak sorumluluğunu hatırlatan aşağıdaki mektubu, TBMM…

Ayrımcılığa itiraz ediyoruz! Darbelerle ayrımsız hesaplaşmalıdır. Mücadele kampanyamızı başlatıyoruz. 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılında yapacağımız Basın açıklamamıza emekten, demokrasiden,…

YETER ARTIK! EDİ BESE!

27 Aralık 2015 0

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER çatısı altında toplanmış, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından sol görüşlü…