Darbelere karşı başlattığımız kampanya çerçevesinde, 1 Ekim’de TBMM açılışı nedeniyle, milletvekillerinin üzerlerine düşen Darbelerle Hesaplaşmak sorumluluğunu hatırlatan aşağıdaki mektubu, TBMM…

Ayrımcılığa itiraz ediyoruz! Darbelerle ayrımsız hesaplaşmalıdır. Mücadele kampanyamızı başlatıyoruz. 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılında yapacağımız Basın açıklamamıza emekten, demokrasiden,…