Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası başlığı altında düzenlemekte olduğu etkinliklerden biri olan sempozyumun bu yıl ikincisini  15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Militarizm ve Milliyetçilik başlığı altında düzenliyor. 

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbe dönemlerinde TSK’dan uzaklaştırılmış askerlerin kurmuş olduğu dernek, üyelerinin gasp edilmiş haklarının iadesi mücadelesinin yanı sıra, kuruluş amacını,  Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermek olarak tanımlıyor. Bu amaca uygun olarak düzenlenmekte olan sempozyumun amaçları ise şöyle açıklanmış;

….bu faaliyet, militarizmin içinden, militarizme dönük bir eleştiriyi ve sempozyumun adından da anlaşılacağı gibi; bir özlemi, bir ütopyayı işaret ediyor.

Sempozyum, aynı zamanda toplumumuzu ve tüm dünyayı saran, kamplaşma, ayrışma ve bu ortamda yaygınlaşan şiddete, gündelik yaşamımızda kadınlardan, çocuklara, çalışanlara ve tüm yurttaşlara yönelmiş, fiziki, sözlü ya da her türlüsüyle hissedilen şiddete karşı bir isyanın da ifadesidir.

Aileden kışlaya, okuldan işyerlerine varıncaya dek her yerde yaşamımıza nüfuz eden militarist söylemi, ona ait dilin özelliklerini ve değişik simgeleri görünür kılmak; militarizm konusunda yapılmakta olan akademik çalışmaların kamuoyuna iletilmesinde aracı olabilmek ve böylelikle militarizme karşı demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak, sempozyumun başlıca amacıdır.

Çevrimiçi olarak gerçekleşecek sempozyuma katılmak mümkün olabildiği gibi, Youtube canlı yayınında  https://www.youtube.com/channel/UC-CxbsVwRzJwmKFq0YxpDUg adresinden izlenebilecek

İki gün sürecek sempozyumda, Militarizm ve Milliyetçilik konusu değişik başlıklar altında altı oturumda incelenecek ve her oturumda 2 ya da 3 sunum yapılacak. Her oturumun sonunda önceden kayıt yaptıranların da katılabileceği tartışmalı bir bölüm yer alıyor. 

Sempozyumun oturum başlıkları şöyle;

  1. 21. Yüzyılda Milliyetçilik ve Militarizm, 
  2. Eğitimde Militarizm ve Milliyetçilik, 
  3. Militarize Edilmiş Erkeklikler, Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet,
  4. Militarizm, Milliyetçilik, Sermaye ve Savaş 
  5. Yaşadığımız Coğrafyada Farklı Ulusal Kimlikler, Militarizm ve Milliyetçilik 
  6. Militarizmin Ötesinde Hayat Var mı?  

haber linki:

https://www.politez2.com/detail/politez-/11193/adam-derden-militarizm-ve-milliyetcilik-sempozyumu