Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), AKP iktidarının askeri darbeler arasında ayrımcılık yaparak bütün darbelerin yarattığı mağduriyetlerle yüzleşilmemesini gündemleştirmek için bir kampanya başlattığını açıkladı.

ADAM-DER, 27 Mayıs 1960 darbesiyle kurulan Yüksek Adalet Divanı kararları hükümsüz kılınırken, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbe mahkemeleri kararlarına dokunulmamasının darbeler arasında ayrımcılık yapmak anlamına geldiğini belirterek, tüm darbelerle yüzleşilmesi ve hesaplaşılması gereğini vurguladı. Bugün yaşanan sivil darbe sürecine de dikkat çeken ADAM-DER başlattıkları kampanyanın faşizme karşı “Demokrasi Cephesi” kuruluşuna da katkı sunmayı da hedeflediğini söyledi.

12 Eylül darbesinin 40’ıncı yıl dönümü ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında; 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sıkıyönetim mahkemelerinin kararlarını da hükümsüz hale getirecek yasal düzenleme yapılması için   kampanya kararı alan ADAM-DER kampanya kapsamında çeşitli sosyal medya etkinlikleri de düzenleyeceklerini belirterek, şu talepleri öne çıkarttıklarını vurguladı:

#adaletkardeşleştirirApoletlisinden kravatlısına tüm darbe mağdurlarına hemen şimdi adalet

#darbelerleayrımsızhesaplaşma“Sana karşı yapılan darbe iyidir, bana karşı yapılan darbe   kötüdür” anlayışı kabul edilemez.

#tümdarbelerhukuksuzdur12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere tüm       darbeler en az 27 Mayıs 1960 darbesi kadar milli iradenin gaspıdır. Gayrimeşrudur.

#doğalhakimlikilkesineredeDeniz Gezmiş ve arkadaşlarını idama mahkûm eden mahkemenin başkanı General Elverdi “Sadece askeri görevi yerine getirmedim üzerime düşen politik görevi de yerine getirdim

#sıkıyönetimmahkemeleriemirkuludur 1971 yılında İstanbul Sıkıyönetim 1 No.lu Askeri Mahkemesi, 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün’ün emriyle kapatılmış ve üyeleri çeşitli illere sürgüne gönderilmiştir

#sıkıyönetimmahkemeleribağımsızdeğildirSıkıyönetim askeri mahkemelerini oluşturan askeri yargıç ve savcılar ile subay üyelerin mesleki sicil ve atama yönünden nezdinde mahkeme kurulan komutana bağlıdır.

AvrupaForum: https://avrupaforum1.org/askeri-darbelerin-asker-muhalifleri-darbelerle-ayrimsiz-hesaplasilmali/