Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği 6’ncı Olağan Genel Kurulu, ADAM-DER Tüzüğü’nün 9, 10 ve 11’inci maddeleri çerçevesinde, 2 Eylül 2023 Cumartesi Günü saat 16.00’da aşağıda belirtilen adreste, aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

2 Eylül 2023 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, aynı adreste 12 Eylül Salı günü saat 16.00’da yapılacaktır. 

Genel Kurul Salon Adresi:  

İSTANBUL TABİP ODASI Kadıköy Büro Toplantı Salonu

Rıhtım Cad. Ülsel İş Merkezi No:18 Kat: 4  Kadıköy/İstanbul

Genel Kurul Gündemi:

1) Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
2) Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
3) Genel Başkan’ın açılış konuşması,

4) Konukların konuşmaları,
5) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,
6) Raporlar üzerinde görüşme açılması,

7) Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması,
8) Tahmini bütçenin okunması, tahmini bütçe ile yıllık aidat ve giriş aidatının görüşülerek karara bağlanması,
9) Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
10) Dilek ve öneriler,
12) Kapanış.

Üyelerimize saygıyla duyurulur

Adam-Der Yönetim Kurulu