Darbelere karşı başlattığımız kampanya çerçevesinde, 1 Ekim’de TBMM açılışı nedeniyle, milletvekillerinin üzerlerine düşen Darbelerle Hesaplaşmak sorumluluğunu hatırlatan aşağıdaki mektubu, TBMM…