I. MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA ÜTOPYASI SEMPOZYUMU PROGRAMI

MİLİTARİZM VE DEVLET

16 – 17 EKİM 2021

BİRİNCİ GÜN (16/10/ 2021)

Açılış Konuşmaları: 13.00-13.30

ADAM-DER Genel Başkanı Çetin Ali Nergis

Danışma Kurulu Adına Nilgün TOKER


I. OTURUM: 13.30- 15.00 Moderatör: Tanıl BORA

DÜNDEN BUGÜNE MİLİTARİZMİN GELİŞİMİ

a) Militarizmin Kökeni ve Kapsamı-Tarihsel ve Yapısal Temelleri/ Kaynakları, Remzi Altunpolat

b) Dönüşen Militarist Yapılar, Paramiliter Gruplar ve Devlet, Ayhan Işık

c) Sermaye İmparatorluğunun Krizi ve Küresel Militarizmin Yeni Toplumsal Dinamikleri, Funda Hülagü


II. OTURUM: 15.30- 17.00 Moderatör: Pınar BEDİRHANOĞLU

DÜNYADA GÜVENLİK ANLAYIŞININ DÖNÜŞÜMÜ: DİSTOPİK TOPLUM VE GÜVENLİK DEVLETİ

a) Dünyada Güvenlik Devletine Yönelim: Nedenler, Sonuçlar, Çözümler, Özlem Kaygusuz

b) Kapitalist Militaristler: Askeri Holdingler, Abdullah Köktürk

c) COVID-19 Pandemisi Koşullarında Distopya ile Ütopya Arasında Mücadele, Zeynep Gambetti


İKİNCİ GÜN (17/10/ 2021)

III. OTURUM: 13.30- 15.00 Moderatör: Şebnem OĞUZ

TÜRKİYE’DE MİLİTARİZM VE DEVLET

a) Türkiye’de Savaş Sanayisinde Devlet-Sermaye ilişkileri, Bahadır Özgür

b) Dünden Bugüne Darbelerin Analizi ve Militarizmin Yoğunlaşmasındaki Rolleri, İsmet Akça

c) Rap Rap’a Nakka: Queer, Antimilitarist bir Tahayyül Sunar mı? , Sedat Yağcıoğlu


IV. OTURUM: 15.30-17.00 Moderatör: Ayşe ERZAN

MİLİTARİZM, ASKERİ SANAYİ KOMPLEKSİ VE DEVLET BÜTÇESİ

a) Dünyada Askeri ve Silah Sanayinin Karşılaştırmalı Analizi ve Geleceğimiz, Çağlar Kurç

b) Türkiye’de MSB’nin Devlet Bütçesindeki Payı ve Askeri Harcamaların Ekonomik, Kültürel, Siyasi Yansımaları, Adem Yavuz Elveren

c) Barış Ekonomisi, Gülay Günlük Şenesen


KAPANIŞ KONUŞMASI Onur Hamzaoğlu

NOTLAR:

1- Her bir sunum süresi ortalama 20 dakikadır.

2- Her oturumda sunumlardan sonra ortalama 30 dakikalık tartışma yapılacaktır.

3- Aynı oturumdaki sunum ve tartışma aralıksız devam edecek olup oturumlar arasında 15 dakika ara verilecektir.

4- Sempozyum online olarak zoom uygulaması üzerinden yapılacak olup katılım için kayıt gerekmektedir. Kayıt için https://adamder.org.tr/on-kayit linkinden kayıt olabilirsiniz.

5- Sempozyum, canlı olarak dernek youtube kanalından aşağıdaki linkten izlenebilecektir. https://www.youtube.com/channel/UC-CxbsVwRzJwmKFq0YxpDUg

Danışma Kurulu :

  • Ayşe ERZAN
  • Nilgün TOKER
  • Onur HAMZAOĞLU
  • Şebnem OĞUZ