Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), 2021 yılından başlayarak geleneksel hale getirmeyi amaçladığı “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası” ana başlığı altında Leman Dergisi’nin de katkılarıyla bir karikatür yarışması düzenliyor.

12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinde siyasi görüşleri nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilmiş askerlerin, gasp edilmiş özlük haklarının kazanılması amacıyla kurduğu ADAM-DER’in kuruluş amaçlarından bir diğeri de, Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermektir

Her biri, darbelerin yol açtığı baskı ve zulmün tanığı ve dahası doğrudan muhatabı olmuş olan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin üyeleri, aynı zamanda militarizmin en temel kurumu orduyu yakından tanıyan, genç yaşlardan itibaren militarizmin ihtiyaç duyduğu eğitim ve öğrenimden geçerek komuta kademesinde yer alması için hazırlanan ve yer alan kişiler.

Bu anlamıyla bu yarışma, militarizmin içinden, militarizme dönük bir eleştiriyi ve yarışmanın adından da anlaşılacağı gibi; bir özlemi, bir ütopyayı işaret ediyor.

Yarışmamız, aynı zamanda toplumumuzu ve tüm dünyayı saran, kamplaşma, ayrışma ve bu ortamda yaygınlaşan şiddete, gündelik yaşamımızda kadınlardan, çocuklara, çalışanlara ve tüm insanlara, hayvanlara ve doğaya yönelmiş, fiziki, sözlü ya da her türlüsüyle hissedilen şiddete karşı bir isyanın da ifadesidir.

Aileden kışlaya, okuldan işyerlerine varıncaya dek her yerde yaşamımıza nüfuz eden militarist söylemi, ona ait dilin özelliklerini ve değişik simgeleri görünür kılmak, militarizme karşı demokratik kamusal bilince sanatın gücüyle karikatür alanından bir katkıda bulunmak, yarışmanın başlıca amacıdır.

Karikatür sanatı ile ilgilenen sanatçılar için yeni bir alan açmak, başarı kazananların çalışmalarına küçük de olsa maddi bir katkı sunmak ve eserlerini sergilemek için bir olanak yaratmak ADAM-DER’in bu yarışmadaki diğer amaçlarını oluşturuyor.