Tek adam yönetimi altında alınan kararlar, yurttaşların esenliği, ülkenin geleceği ve kamu yararına göre değil, büyük sermayenin yararına ve iktidarın siyasal İslamcı politik heveslerine, bu heveslerin finanse edilmesine ve bu iktidarın etrafında kümelenmiş bir avuç asalağın maddi çıkarlarına göre şekillenmektedir.

Siyasal İslamcı iktidar, cumhuriyetin komşularıyla iyi ilişkiler içinde kalmayı hedefleyen geleneksel dış politikasını bir yana bırakarak, mezhep ve tarikat odaklı bir anlayışla ülkemizi yalnızlaştırmış ve bölge ülkeleriyle savaşın eşiğine getirmiştir.

Askeri darbeleri lanetlediğimiz gibi, her türlü otoriterliği, diktatörlüğü de lanetliyoruz