ADAM-DER, 15-16 ekim tarihleri arasında “Militarizm ve Milliyetçilik” başlıklı sempozyum düzenleyecek.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası” başlıklı sempozyumun ikincisini bu yıl 15-16 Ekim tarihleri arasında “Militarizm ve Milliyetçilik” başlığıyla düzenleyecek. İki gün sürecek sempozyumda, militarizm ve milliyetçilik konusu değişik başlıklar altında altı oturumda incelenecek ve her oturumda iki ya da üç sunum yapılacak. Her oturumun sonunda önceden kayıt yaptıranların da katılabileceği tartışmalı bir bölüm yer alıyor.

Sempozyumun oturum başlıkları ise şöyle;

– 21. Yüzyılda Milliyetçilik ve Militarizm, 
– Eğitimde Militarizm ve Milliyetçilik, 
– Militarize Edilmiş Erkeklikler, Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet, 
-Militarizm, Milliyetçilik, Sermaye ve Savaş 
-Yaşadığımız Coğrafyada Farklı Ulusal Kimlikler, Militarizm ve Milliyetçilik 
-Militarizmin Ötesinde Hayat Var mı?

‘MİLİTARİZME KARŞI DEMOKRATİK KAMUSAL BİLİNCE KATKIDA BULUNMAK SEMPOZYUMUN BAŞLICA AMACI’

Çevrimiçi olarak gerçekleşecek sempozyum halkın katılımına açıkken, sempozyum Youtube canlı yayınından da izlenebilecek. Sempozyuma ilişkin hazırlanan tanıtım bülteninde ise şu ifadelere yer verildi;

“Bu faaliyet, militarizmin içinden, militarizme dönük bir eleştiriyi ve sempozyumun adından da anlaşılacağı gibi; bir özlemi, bir ütopyayı işaret ediyor. Sempozyum, aynı zamanda toplumumuzu ve tüm dünyayı saran, kamplaşma, ayrışma ve bu ortamda yaygınlaşan şiddete, gündelik yaşamımızda kadınlardan, çocuklara, çalışanlara ve tüm yurttaşlara yönelmiş, fiziki, sözlü ya da her türlüsüyle hissedilen şiddete karşı bir isyanın da ifadesidir. Aileden kışlaya, okuldan işyerlerine varıncaya dek her yerde yaşamımıza nüfuz eden militarist söylemi, ona ait dilin özelliklerini ve değişik simgeleri görünür kılmak; militarizm konusunda yapılmakta olan akademik çalışmaların kamuoyuna iletilmesinde aracı olabilmek ve böylelikle militarizme karşı demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak, sempozyumun başlıca amacıdır”