İşgalci İsrail Devleti’nin on yıllardır Filistin Halkına karşı sürdürdüğü saldırılar yeni bir boyuta taşındı. Hamas’ın sivillere yönelik saldırısını bahane eden İsrail, bunun çok daha fazlasını bir katliam boyutunda gerçekleştiriyor. Sivillere dönük bu saldırıları lanetliyoruz.

Filistinliler yurtlarından sürülmek isteniyor. Direnen, topraklarını terk etmek istemeyenler ise kadın, yaşlı, çocuk demeksizin bombalarla yok ediliyor.

Savaşın nedeni, İsrail’in işgalci ve yayılmacı politikaları ve bu politikaların arkasında duran, ABD ve İngiltere’dir. Bölgeye çok sayıda savaş gemisinin sevk edilmesi, verilen demeçler savaşın genişleyeceğine dair endişeleri arttırmaktadır.

ABD’nin, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi diye adlandırdığı ve bölgedeki antidemokratik yönetimlerin yıkılarak, yerlerine sözde demokrasi getirmeyi vaat ettiği yıkım ve işgal planları yürürlüktedir. Filistinlilere yönelmiş bu insanlık dışı şiddetin genişleyerek yaygınlaşması, bölge halklarına yönelmesi olasılığı yeni bir felaket olacaktır.

Saldırıların durdurulması, işgal edilmiş topraklardaki İsrail denetimine son verilmesi, Filistin ve İsrail Halklarının eşit haklara sahip olarak kendi gelecekleri hakkında kendi kararlarını verebilecekleri bir barış ortamının acilen tesis edilmesi, savaşın yaygınlaşmasını önlemenin ilk adımıdır.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği olarak, İsrail’in katliama varan saldırılarını kınıyor, Filistin Halkının haklı direnişini desteklediğimizi ilan ediyoruz.

ADAM-DER Yönetim Kurulu