Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER çatısı altında toplanmış,
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından sol görüşlü olduğumuz için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmış askerler olarak, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde bütün askeri ve sivil darbeleri lanetliyoruz.

Ne yazık ki, 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 darbeleriyle hesaplaşılamadığı için sonraki yıllarda ülkemiz 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 darbelerine de uğradı. Nihayet 15/16 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en kanlı askeri darbe girişimine sahne oldu. TBMM darbeciler tarafından bombalandı. Darbeciler Meclis’i bombalamakla kalmadılar, darbeye karşı sokağa çıkan halkı hatta kendilerine karşı çıkan meslektaşlarını bile katlettiler.

15 Temmuz askeri darbe girişiminin bastırılmasıyla ülkemiz gerçek anlamıyla bir iç savaşın eşiğinden döndü. Ne yazık ki, askeri darbe girişimi “Allah’ın lütfu” sayılarak, ülkemiz bu kez 20 Temmuz’da AK darbeye maruz kaldı; olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi, fiilen tek adam diktatörlüğü kuruldu.

Ülkemiz bugün geçmiş darbe dönemlerinde olduğu gibi kanun hükmünde kararname adı altında fermanlarla yönetilmektedir. Temel hak ve özgürlükler askıdadır. İşkence ve yargısız infazlar alenileşmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek 100 bin’den fazla kamu görevlisi hiçbir idari soruşturma olmaksızın işten atılmıştır. AK darbe iktidarına biat etmeyen yüzlerce medya kuruluşu kapatılmıştır. Cezaevlerindeki gazeteci yazar sayısı 150’yi geçmiştir. Üniversitelerde geçmiş darbe dönemlerindekini kat kat aşan sayıda akademisyenin görevine son verilmiştir. Geçmiş darbe dönemlerinde olduğu gibi işten atılan kişilerin yanı sıra muhalif kimlikli siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve yazarların pasaportları iptal edilmiştir.

Bütün bu zorbalıklara karşı barışçı protesto gösterileri resmi terörle bastırılırken, TBMM ve mahkemeler hak arama kapısı olmaktan çıkarılmıştır. TBMM kendi üyelerine bile sahip çıkamaz haldedir, onlarca milletvekili cezaevlerindedir. Yargı organları ise tek adam diktatörlüğünün tam denetimi altına girmiştir.

Bu koşullar altında AK darbeyi, tek adam diktatörlüğünü anayasal çerçeveye kavuşturmak ve meşrulaştırmak üzere, devletin bütün imkânları iktidar partisi emrine verilerek, eşit ve adil olmayan olağanüstü hal ( OHAL ) ortamında referandum gerçekleştirilmiştir. Muhalif kampanyanın terörize edilmesine, Meclis’in üçüncü partisinin eş baskanları, milletvekilleri ve yerel yöneticilerinin tutuklanmalarına karşın seçmen çoğunluğu sivil diktaya “hayır” demiş; ancak, seçmenin iradesi bu kez Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yok sayılmıştır. “Atı alan Üsküdar’ı geçti” ifadesi referanduma düşürülen şaibe ve hilenin itirafı olarak siyasi tarihe geçmiştir.

Kimsenin dışında kalamadığı darbe süreci, ülkemizde evrensel hukuk ve insan hakları, barış ve demokrasi için verilmesi gereken mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha göstermektedir. Yargının ve TBMM’nin hak arama kapıları olmaktan çıkmaları karşısında “adalet” ve “demokrasi” en geniş kamuoyunun vazgeçilmez talebi haline gelmiştir.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER çatısı altında toplanmış,
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından sol görüşlü olduğumuz için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmış, işkence edilerek sorgulanıp yargılanmış, işsizliğe ve açlığa mahkum edilmiş askerler olarak, 15 Temmuz 2016 akşamı girişilen askeri darbeyi de, bu girişim “Allah’ın lütfu” sayılarak gerçekleştirilen AK darbeyi de lanetliyoruz.

Darbelerin, temel hak ve özgürlüklere, emek, barış ve demokrasi güçlerine verdiği zararın bilinciyle her türlü askeri ve sivil darbeye ve diktatörlüğe karşı olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz.

Darbelerin her türlü zulmünü gadrini yaşamış askerler olarak, emekçilere ve halklara dayatılan darbe/dikta ikilemine razı olmayacağız, siyasal İslamcı faşizmin karanlığına teslim olmayacağız.

ADAM-DER olarak, kültürler ve halklar coğrafyası ülkemizin gerçekten demokratikleşmesi ve barışa kavuşması için, tüm emek barış ve demokrasi güçleri ile birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.

Saygılarımızla.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
ADAM-DER YÖNETİM KURULU