Türk Tabipleri Birliği (TTB) özel bir kanunla kurulmuş, kurulduğu 1953’ten bugüne “halk sağlığını” savunmayı temel ilke edinmiş, sağlığın ticarileştirilmesine karşı mücadele eden, ülkemizdeki hekimlerin yüzde 90’ını temsil eden, iktidarlardan gelen baskılara boyun eğmeyen bir demokratik kitle örgütüdür.

TTB Merkez Konseyi üyeleri “amaç dışı faaliyet” iddiasıyla mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldılar. Bu karar, ülkemizin hukuk devletinden ne denli uzaklaştığının, darbeci zorba bir rejimle yönetildiğinin yeni bir kanıtıdır. Nasıl ki, askeri faşist darbe dönemlerinde idari kararla ya da sıkıyönetim mahkemesi kararıyla demokratik kitle örgütleri kapatılıyor, mal varlıkları gasp ediliyor, yöneticileri hapse atılıyordu; bugün de ırkçı ümmetçi sivil faşist darbe döneminde, bağımsızlıktan yoksun mahkemeler eliyle, emek ve meslek örgütlerine yönelik benzer kararlar alınıyor.

TTB Merkez Konseyi yönetiminin görevden uzaklaştırılması, ümmetçi ırkçı faşist iktidarın boyun eğdiremediği emek ve meslek örgütlerine karşı yargı eliyle yaptığı yeni bir saldırıdır; TTB gibi aktif bir emek ve meslek örgütüne karşı olduğu kadar, boyun eğmeyen öteki demokratik kitle örgütlerine de yönelik bir saldırıdır, göz dağıdır.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER çatısı altında toplanmış,

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından sol görüşlü olduğumuz için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmış, darbelerin her türlü zulmünü gadrini yaşamış askerler olarak,

Sağlığın temel insan hakkı olduğunu, ticarileştirilemeyeceğini savunan TTB ile omuz omuza olduğumuzu; kültürler ve halklar coğrafyası ülkemizin gerçekten demokratikleşmesi ve barışa kavuşması için tüm emek, barış ve demokrasi güçleri ile birlikte mücadeleyi sürdüreceğimizi bildiriyoruz. 

Özgürlük, eşitlik, adalet, sağlık yoksa mücadele haktır!

Saygıyla!

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği , ADAM-DER YÖNETİM KURULU